Privacy statement

Imec vzw (“imec”), is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten op deze website.

Imec hecht veel waarde aan jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (EU) 216/679. Het Vlaams AI Onderzoeksprogramma is onderdeel van het Vlaams AI beleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse Overheid (VR 2019 2203 DOC 0318/1QUATER en VR 2019 2806 DOC.0952/1BIS). De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het Vlaams AI onderzoeksprogramma is toevertrouwd aan imec.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

 • Je hebt een vraag of een suggestie die je graag met ons wilt delen via het contact formulier.
 • Als je het contactformulier op onze website invult, verwerken wij jouw persoonsgegevens zodat we jouw vragen en/of suggesties kunnen behandelen en registreren.
 • Je bent geïnteresseerd in de nieuwsbrief van het Vlaams AI onderzoeksprogramma?

Door te registeren voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de persoonsgegevens die je met ons deelt zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en diensten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie gegevens zoals je naam, etc
 • Contact informatie, zoals je adres, email, telefoonnummer, etc
 • De naam van het bedrijf waarvoor je werkt en jobtitel
 • De AI-onderwerpen die jou interesseren.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Onze eigen onderzoekers/werknemers en werknemers die in opdracht van imec werken indien ze deze toegang nodig hebben voor de beschreven doeleinden. Indien je jouw toestemming hebt gegeven en het nodig is om jouw vraag en/of suggestie op een gepaste manier te behandelen, kan het zijn dat imec jouw vraag en/of suggestie doorstuurt naar een van onze partners binnen het AI onderzoeksprogramma. Dit zijn: 1/ onderzoekspartners: KU Leuven, UGent, VUBrussel, UAntwerpen, UHasselt, imec, VIB, VITO, Flanders Make, Sirris en 2/ organisaties: Agoria en VOKA, 3/ EWI, VLAIO. Imec zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de diensten die via de website worden aangeboden, bijv. mailproviders die de nieuwsbrieven uitsturen. We delen alleen persoonsgegevens met organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of onze dienstverlening te verzekeren. Derde partijen worden altijd op voorhand gescreend om zeker te zijn dat jullie persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld. De nodige veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd overeenkomstig artikelen 44- 50 van de GDPR.

Juridische grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Gegevens worden verwerkt op grond van de toestemming van de betrokkene. Door jouw gegevens in te geven in het contactformulier, geef je ons uw toestemming om jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter altijd het recht om deze toestemming terug te trekken. Wanneer je jouw toestemming intrekt, zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen van onze databank.

Jouw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u volgende rechten:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar vaiop@imec.be.

Wanneer je een privacy verzoek indient, gelieve te verwijzen naar het contact formulier in onze privacy statement, dat je hier kan terug vinden.

Technische en organisatorische maatregelen en duur van de opslag

Imec heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen, die zijn geïncorporeerd in interne information security documenten, om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Je verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na de laatste interactie.

Vragen

Je kan ons contacteren voor al jouw vragen en opmerkingen op: vaiop@imec.be..

Voor meer informatie over hoe imec omgaat met je persoonsgegevens, klik hier.