AI Vlaanderen

storage/airesearch/label-overheid-ai-vlaanderen-nl.png

Artificiële intelligentie heeft de afgelopen jaren een geweldige sprong voorwaarts gemaakt. De invloed van AI zal de komende jaren in alle sectoren en geledingen van de samenleving voelbaar worden. Met de AI-beleidsagenda stoomt Vlaanderen zich klaar voor deze evolutie.

Door zelf een leidende rol op te nemen in de ontwikkeling en implementatie van AI kan Vlaanderen er ten volle de economische en maatschappelijke vruchten van plukken. De Vlaamse regering keurde op 22 maart 2019 het Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed om die ambitie te ondersteunen. Het voorziet in een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro en bestaat uit 3 luiken die elkaar aanvullen en versterken.

  • Luik 1. Strategisch basisonderzoek versterken  - Vlaams AI-Onderzoeksprogramma
  • Luik 2. Gebruik van AI door bedrijven stimuleren
  • Luik 3. Ondersteuning bieden met bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

AI Vlaanderen bestaat uit drie luiken

Luik 1: Strategisch basisonderzoek versterken - Vlaams AI-Onderzoeksprogramma

Luik 2: Gebruik van AI door bedrijven stimuleren

Luik 3: Ondersteuning bieden met bewustmaking, opleiding en ethische omkadering