Over ons

Missie: Het is onze missie om met baanbrekend AI-onderzoek zinvolle impact te creëren voor mensen, maatschappij en industrie .

Visie: Het strategisch basisonderzoek in AI uit het AI-Onderzoeksprogramma draagt bij aan succesvolle adoptie van AI in Vlaanderen en op die manier aan zowel een duurzame en welvarende digitale toekomst waarin de mens centraal staat als innovatie en economische groei voor Vlaanderen. Dit alles in lijn met de Europese ambitie en digitale agenda voor 2030.

Ambitie: Onze ambitie is een internationaal sterke positie van Vlaanderen in strategisch basisonderzoek in AI binnen een duurzaam Vlaams ecosysteem. Om dit te realiseren werken we aan de hand van een quadruple helix model. We werken samen met verschillende doelgroepen zonder dewelke we onze visie en missie niet kunnen realiseren: 1/ kennisinstellingen, 2/overheid,  3/ bedrijven en (non-profit) organisaties  en 4/ burgers.

Wil jij weten hoe AI in jouw organisatie een meerwaarde kan betekenen? Neem dan zeker contact met ons op.