Toolbox-lijst

Een overzicht van de  "AI toolboxes" gerelateerd aan of ontwikkeld met de steun van het Vlaams AI Onderzoeksprogramma.

Deze lijst is uitsluitend informatief. De eigenaar van de betreffende toolbox is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Voor de gebruiksvoorwaarden, zie de individuele toolboxes. De partners van het Vlaams AI-Onderzoeksprogramma geven geen garanties met betrekking tot deze toolboxes, zoals maar niet beperkt tot de kwaliteit, toegankelijkheid en toepasbaarheid van de tools. 

Tip: Je kunt filteren op de toolboxes per categorie - zie filter boven de tabel

Titel
Omschrijving
Categorieën
Link

Overzicht van de Toolboxes per categorie

Bootstrapped Dual Policy Iteration: sample-efficient model-free RL with discrete actions

Reinforcement learning

A Python package for fairness metrics in language models

Text, Natural language processing

A software for evaluating model calibration, volume bias and a correlation between the two

Supervised learning, Images

A procedure for calculating confidence intervals for the eigendecomposition of covariance matrices.

Un/Semi-supervised learning

Solver for executing constraint Decision Model and Notation (cDMN) models.

Symbolic AI

 ‘cEASEr’ and ‘Add-EASEr’ algorithms, as presented in the publication ‘Closed-Form Models for Collaborative Filtering with Side-Information’

Recommender systems

Library for unsupervised clustering of large data sets of T cell receptor sequences.

Un/Semi-supervised learning, DNA sequence analysis

Library for semi-supervised clustering using pairwise constraints

Time series, Active learning, Anomaly detection, Un/Semi-supervised learning

A Python-based deep learning framework for multi-target prediction

Supervised learning, Recommender systems

Deep Learning and Probabilistic Logic Programming

Probabilistic programming, Networks & Graphs, Supervised learning, Relational databases, Images

Interface for user-friendly and interactive execution of DMN

Symbolic AI

API for user-friendly and flexible execution of DMN.

Symbolic AI

Time series distances (DTW, ED), clustering and subsequence search

Time series, Anomaly detection, Un/Semi-supervised learning

‘Dual Bandit’ algorithm, as presented in the publication ‘Joint Policy-Value Learning for Recommendation’

Recommender systems