Overheid & Burgers

Artificiële intelligentie is een belangrijke technologie in de aanpak van sociaal-maatschappelijke uitdagingen.  We zetten in op artificiële intelligentie die de burgers een duurzame en welvarende digitale toekomst heeft. AI kan ook de overheid digitaal versterken.

Visual hoe AI voordelen kan bieden voor overheid en burgers

We demonstreren het AI-onderzoek toe in volgende toepassingen:

  • In AI-systemen die met de burger een langdurige persoonlijke dialoog kunnen voeren (dialoogstystemen, 'conversational agents") en die aanbevelingen kunnen geven ('recommender systems")
  • Burgers beheren zelf hun persoonlijke data - specifiek gezondheidsdata. 

Speciale aandacht hierbij gaat naar privacy, fairness, het vermijden van bias, en naar een gepersonaliseerde en intuïtieve interactie. 

Dialoogsystemen en aanbevelingssystemen

Artificiële Intelligentie voor een inclusieve en efficiënte arbeidsmarkt

Dialoogsystemen - Een chatbot voor burgers over Covid-vaccinatie

Dialoogsystemen – Een AI-systeem legt uit wat het op een foto ziet

Een aanbevelingssysteem voor evenementen

Beheer van data door burgers

Platform voor het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsdata

Automatische documentverwerking

Lay-outanalyse