Industrie

Artificiële intelligentie is  een essentiële technologie In de context van industrie 4.0 en 5.0:  AI-systemen voeren complexe taken uit samen met mensen of ondersteunen ze in de uitvoering van complexe taken. Artificiële Intelligentie wordt hierbij ook ingezet voor duurzame productie van duurzame producten.

Visual over wat AI kan betekenen in een industriële omgeving

In onze visie werken in de slimme omgevingen van de toekomst mensen en AI-systemen, robots, slimme industriële machines, collaboratieve robots, autonome drones, zelfrijdende voertuigen allemaal  samen,  elk met hun eigen sterktes. Zo’n slimme omgeving vind je bijvoorbeeld terug in slimme fabrieken of  "in the field" waarbij de verschillende assets gedistribueerd zijn, Deze omgevingen zijn aanwezig in de  maakindustrie en de logistiek, in de landbouw, enz.

In de maakindustrie bijvoorbeeld zijn er slimme fabrieken met machines, robots, industriële voertuigen en mensen die samenwerken. Ze moeten flexibel kunnen produceren, snel van taken wisselen, en hiervoor snel nieuwe taken aanleren en kunnen inspelen op onvoorziene veranderende omstandigheden. 

De nieuwe AI-methodologieën uit het onderzoek zijn breed toepasbaar in al deze slimme omgevingen.  We demonstreren het onderzoek in de  volgende toepassingen, vooral uit de maakinudstrie en omgevingen met gedistribueerde machines "in the field" :

Robots werken samen met mensen

Door de band genomen zijn robots zijn snel en accuraat in het uitvoeren van repetitieve taken, terwijl mensen uitblinken in taken die redeneervermogen en flexibiliteit vragen. In een productie met lage aantallen en veel variatie zal de operator een cruciale rol blijven spelen gezien de grote flexibiliteit en complexiteit die daarbij gevraagd is. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen robots en mensen en technologieën die robots en mensen in staat stellen om op een veilige manier efficiënt samen te werken. 

  1. Robots die energie-efficiënt en snel kunnen reageren in een veranderende omgeving en  die kunnen samenwerken met elkaar. 
  2.  AI-systeemen die operatoren helpen met instructies en uitleg 
  3. Robots die veilig kunnen navigeren in industriële omgevingen en intuïtief bestuurbaar zijn door mensen.

Robots beschikken over ook steeds meer sensorinformatie die verwerkt moet worden om tot juiste beslissingen te komen. Het is cruciaal om alle sensorinformatie energie-efficiënt te verwerken en binnen strikte tijdslimieten.

Flexibele productie in de maakindustrie

In de maakindustrie is er meer en meer vraag naar productie van op maat gemaakte producten aan de kost van traditionele massaproductie. Bedrijven hebben daarvoor nood aan een goede monitoring van hun processen, optimaal gecontroleerde processen, flexibele productielijnen, arbeidskrachten met de gepaste expertise, ... Bovenop de trend naar meer digitalisatie en automatisatie, helpt Artificiële Intelligentie om te gaan met de grote variabiliteit en complexiteit.

 Onderhoud en “Prognostic Health Management” van industriële machines

Machines in fabrieken of "in the field" worden gemonitord voor een optimale planning van hun onderhoud en om hun beschikbaarheid gedurende hun gehele levenscyclus zo hoog mogelijk te houden met een aanvaardbare kost.

Robots werken samen met mensen

Energie-efficiënte snel reagerende robots in een dynamische omgeving

Intuïtief bestuurbare autonome industriële voertuigen

Assemblage met samenwerkende robots

AI-assistent voor assemblage-operatoren

Veilige autonome industriële voertuigen

Flexibele productie in de maakindustrie

Controle van complexe productiesystemen en kwaliteitscontrole van producten: 3D-Printing 

Optimalisatie van flexibele productielijnen

Controle van een machinepark: gelijkaardige machines die van elkaar leren 

Onderhoud en “Prognostic Health Management” van industriële machines

Smart Monitoring en energie-efficiënte real-time anomaliedetectie bij industriële machines

Preventief Onderhoud en “Prognostic Health Management” van industriële machines