Gezondheid

Gezond langer leven en het beheersen van de totale kost van de gezondheidszorg zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Artificiële intelligentie kan hier op veel manieren aan bijdragen: een focus op precisiegeneeskunde, op een gepersonaliseerde behandeling van patiënten, op een meer predictieve en preventieve zorg, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, ...

Visual van gezondheidszorg die werkt met AI

We demonstreren het AI onderzoek in volgende toepassingen

1. Binnen de precisiegeneeskunde wordt gezocht naar de beste preventieve zorg en de meest effectieve behandeling van patiënten gebaseerd op genetische factoren en factoren uit de omgeving en levensstijl. De data waarmee gewerkt wordt is dan ook hoogdimensionaal (zie bijvoorbeeld de omics-data) en er moeten allerlei datatypes worden geïntegreerd en gecombineerd met expertkennis. 

2. Klinische besluitvorming omvat het stellen van de juiste diagnose  en het bepalen van de beste (persoonlijke) behandeling van patiënten. De technologische AI-uitdagingen liggen o.a. bij het creëren van interpreteerbare modellen en resultaten en bij het combineren van metingen uit verschillende types sensoren die samen tot een beter medisch inzicht kunnen leiden.  

3. Binnen de ondersteuning van beslissingen in ziekenhuizen, passen we AI toe voor het nemen van beslissingen binnen de institutionele zorg, zoals een optimale patiëntenstroom en maximale inzet van middelen. 

4. Het doorgedreven gebruik van persoonlijke toestellen en applicaties voor het monitoren van de eigen levenstijl en diverse lichaamsparameters zal leiden tot een grote hoeveelheid aan persoonlijke gezondheidsdata. De uitdaging is om deze data op een correcte en optimale manier te benutten voor beter en meer inzicht in de eigen gezondheid.

Precisiegeneeskunde

Single-cell technologieën

Behandeling van patiënten met Multiple Sclerose (MS)

Klinische besluitvorming

Medische beeldverwerking

Automatische aanvalsdetectie voor epilepsiepatiënten in een thuisomgeving

Ondersteuning van beslissingen in ziekenhuizen

Optimale patiëntenstroom in ziekenhuizen via een betere voorspelling van de ligduur

Gezondheidsdata