Multi-agent Collaborative AI

Het onderzoek in deze grand challenge houdt rekening met het feit dat in vele praktische AI-toepassingen autonome systemen niet op zichzelf staan, maar communiceren en samenwerken met elkaar. Dit vereist flexibele coördinatiemechanismen voor autonome systemen, die in staat zijn om zich aan te passen aan hun omgeving, die naadloos met mensen kunnen omgaan en die op een veilige manier privacy-gevoelige data kunnen uitwisselen, met het oog op het oplossen complexe problemen in een sterk verbonden en snel veranderende wereld.

AI-systemen die (samen met mensen) complexe taken kunnen uitvoeren zonder dat één van de partijen het volledige systeem kent of directe controle heeft over de andere componenten.

Icoon van Multi-agent Collaborative AI

Multi-actor systemen bestaan uit meerdere intelligente actoren, die elk hun autonome beslissingen nemen. Eigen aan zo’n systeem is dat geen van de actoren het hele systeem kent, noch directe controle heeft over de andere componenten. Dit is bijvoorbeeld interessant voor systemen die zich moeten aanpassen aan het gedrag van mensen, zoals de optimalisatie van verkeerslichten. Andere voorbeelden zijn de optimalisatie van systemen die onder de verantwoordelijkheid vallen van verschillende stakeholders, zoals verschillende logistieke problemen, alsook voor privacygevoelige systemen waarbij de ene actor niet al zijn data aan de andere actoren kenbaar kan maken. Enkele andere toepassingen zijn mobiliteit, multi-robot systemen, windmolenparken en waterwegen. Het onderzoek richt zich op adaptiviteit, robuustheid, beheersbaarheid en randvoorwaarden voor het goed functioneren van multi-agent systemen.

Structuur van de onderzoeksuitdaging

gc3-overview.jpg

Werkpakketten

WP 1 Use Cases

WP 2 Multi-agent Control Systems

WP 3 Hybrid Multi-agent systems for Collective Action

WP 4 Distributed Data Intelligence

Contactpersonen

Verschillende onderzoeksgroepen werken samen in dit onderzoeksdomein. Deze tabel geeft enkel de contactpersonen weer per werkpakket.

Ann Nowé

Management team, VUB AI Lab

Leander Schietgat

Management team & WP1 Lead: Use Cases, VUB AI Lab

Bram Vanderborght

WP2 Lead: Multi-Agent Control Systems, VUB Robotics & Multibody Mechanics

Bart de Boer

WP3 Hybrid Multi-Agent Systems for Collective Action, VUB AI Lab

Jan Van den Bussche

WP4 Lead: Distributed Data Intelligence, UHasselt