AI-Driven data science

We hebben tot doel om data op een betrouwbare en geautomatiseerde wijze te ontsluiten. Op die manier kunnen we complexe besluitvormingsprocessen ondersteunen en nieuwe inzichten bieden waarmee zowel individuen als de hele samenleving aan de slag kunnen. Daardoor wordt het mogelijk om grote vorderingen te maken in de gezondheidszorg, het onderwijs, industrie 4.0, energiesystemen en zoveel meer.

Het maken van complexe beslissingen die betrouwbaar zijn, weinig data vereisen en gebruik maken van de kennis en de ervaring van experten door te leren en te redeneren.
Icoon van AI-driven data science

Voor het maken van beslissingen in veel industriële processen en systemen, worden er complexe randvoorwaarden opgelegd. De onderzoekslijn met de ondertitel 'Making Data Science Hybrid, Automated, Trusted and Actionable' richt zich op het maken van automatische analyses van beschikbare data, op het formuleren van bestaande expertises en op het vergaren van nieuwe kennis door machine learning. Daarbij worden uiteraard alle regels omtrent veiligheid, ethiek en privacy gerespecteerd.

Structuur van de challenge

Visual van de structuur

Werkpakketten

WP 1 AI-assisted Data Acquisition & Preprocessing

WP 2 Hybrid Models for Learning and Reasoning

WP 3 AI-Assisted Data-Exploration

WP 4 Automation in Machine Learning

WP 5 Trustworthy AI

WP 6 Decision Support Systems

WP 7 Use cases voor gezondheidszorg

WP 8 Use Cases voor Industrie, Energie en voor Overheid & Burgers

Contactpersonen

Verschillende onderzoeksgroepen werken samen in dit onderzoeksdomein. Deze lijst geeft enkel de contactpersonen weer per werkpakket.

Bart de Moor

Management team, KU Leuven - ESAT/STADIUS

Piet Demeester

Management team, UGent - IDLab

Ann Ackaert

Management team, UGent - IDLab

Oscar Mauricio Agudelo

Management team, KU Leuven - ESAT/STADIUS

Luc De Raedt

WP1 Lead: AI-assisted Data Acquisition and Pre-Processing, KU Leuven - CS/DTAI

Hendrik Blockeel

WP2 Lead: Integrated learning and reasoning, KU Leuven - CS/DTAI

Tijl De Bie

WP3 Lead: AI-Assisted Data Exploration, UGent - IDLab

Tom Dhaene

WP4 Lead: Automation in machine learning, UGent - IDLab

Yves Moreau

WP5 Lead: Trustworthy AI, KU Leuven - ESAT/STADIUS

Matthew Blaschko

WP6 Lead: Decision Support Systems, KU Leuven - ESAT/PSI

Yvan Saeys

WP7 Lead: Use Cases Healthcare, UGent - VIB - DAMBI

Bart De Moor

WP8 Lead: Use Cases Industry, KU Leuven - ESAT/STADIUS